Mevr. mr. S. Akkas
Generaal Spoorlaan 145-c
2025 NA Haarlem
Telefoon: 023-5383004
Fax: 023-5381211

 

 
Home
 
-Rechtsgebieden
 
Tarieven
 
Contact
 
links
 
Stages
 
Algemene Voorwaarden
 
Klachtenregeling
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsgebieden

 

 


 

 

 

 

 

Dagvaardingen

Wat moet u doen als u een dagvaarding heeft ontvangen?

Procederen gaat met veel regels en termijnen gepaard. Het is dan ook raadzaam om tijdig een advocaat in te schakelen, om u te adviseren en zo nodig voor u op te treden in de procedure. Zelf procederen oogt aantrekkelijk, maar dat voordeel verbleekt snel als een zaak verloren wordt.

Als u van een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft ontvangen, dient u direct na te gaan op waar, wanneer en hoe laat u moet verschijnen. Dit staat vermeld op de eerste of tweede pagina van de dagvaarding.

Uw zaak kan worden behandeld door:

Rechtbank civiel:
U moet zich dan laten bijstaan door een advocaat.

Rechtbank kanton:
U kunt zelf verweer voeren of dat door een gemachtigde laten doen. De dagvaarding behoort dan ook te vermelden op welke wijze u zich kunt stellen en hoe u verweer kunt voeren. Gebruikelijk is echter dat u schriftelijk verweer, de zogenaamde conclusie van antwoord in dient bij de betreffende griffie van de rechtbank.

Voorzieningenrechter:
Dit is het kort geding. U kunt als gedaagde zelf naar de zitting gaan zonder verplichte bijstand van een advocaat. Wilt u echter een tegeneis instellen (de zgn. eis in reconventie) dan zult u daar wel een advocaat voor nodig hebben.

Stel u reageert niet op de dagvaarding wat gebeurt er dan:
De rechter zal op de eerste rolzitting, of op de zitting zelf in geval van kort geding, eerst nagaan of de dagvaarding geldig en juist betekend is. Als aan de formele vereisten van de dagvaarding is voldaan, zijn de gevolgen van niet verschijnen afhankelijk van de procedure.

De rechter verleent verstek en kan hij vervolgens binnen een termijn een vonnis wijzen.
Bij het wijzen van een verstekvonnis zal de rechter wel nagaan of de vorderingen van de eiser niet onrechtmatig zijn Ún de gestelde gronden de vorderingen kunnen dragen. Als ook aan deze toets is voldaan, zal de rechter de vorderingen van de eiser toewijzen en hem dus in het gelijk stellen. De rechter zal u in dat geval tevens veroordelen tot vergoeding van de buitengerechtelijke en proceskosten van eiser.

Loop geen risico en schakel tijdig een advocaat in als u een dagvaarding heeft ontvangen!