Mevr. mr. S. Akkas
Generaal Spoorlaan 145-c
2025 NA Haarlem
Telefoon: 023-5383004
Fax: 023-5381211

 

 
Home
 
-Rechtsgebieden
 
Tarieven
 
Contact
 
links
 
Stages
 
Algemene Voorwaarden
 
Klachtenregeling
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsgebieden

 

 


 

 

 

 

 

Jeugdstrafrecht

Advocatenkantoor Akkas hecht aan een goede begeleiding van de minderjarige in het strafproces. Met een goede begeleiding kan namelijk veel problemen, ook voor later, voorkomen worden.

Het jeugdstrafrecht is het strafrecht dat in principe toegepast wordt bij delinquenten van 12 tot 18 jaar. Enerzijds dienen zulke zaken om het algemeen belang te verdedigen en recht te doen tegen jeugddelinquenten; anderzijds worden door het jeugdstrafrecht de belangen van de (soms kwetsbare) minderjarigen beschermd. Zo liggen de maximumstraffen aanzienlijk lager dan bij het volwassenenstrafrecht.

Indien een minderjarige, jonger dan twaalf jaar, een delict begaat kan deze niet strafrechtelijk vervolgd worden. Fouilleren, aanhouden en verhoren (onder bepaalde voorwaarden) zijn wel toegestaan en de rechter kan maatregelen nemen om kinderen terug te dwingen op het goede spoor. Dit is dan bijvoorbeeld de toewijzing van een voogd bij een uithuisplaatsing of een ondertoezichtstelling.

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen strafrechtelijk vervolgd worden volgens het jeugdstrafrecht. Bij een eerste aanraking met justitie bij een licht vergrijp, zoals vandalisme, wordt de jongere doorgaans de keuze gegeven tussen vervolging of een traject bij Bureau HALT.

Voor jongeren van 12 tot 16 geldt een maximale vrijheidsstraf van 12 maanden. Voor 16- en 17 jarigen ligt dit op 24 maanden. Indien de officier van justitie een boete eist, kan deze gewoon betaald worden zonder tussenkomst van een rechter. De zaken waarin minderjarigen terechtstaan, vinden doorgaans achter gesloten deuren plaats. Dit is dus een verschil met het volwassenenstrafrecht, waarbij in het algemeen wl publiek wordt toegelaten.

Komt uw kind in aanraking met justitie aarzel niet en neem dan direct contact op met ons kantoor voor de juiste begeleiding van u alsmede uw kind.